FLYTTFÅGLAR

Flyttfåglar

Vi har pratat mer om flyttfåglar och eleverna har insett att det inte bara är att flaxa iväg. Utan att det är många faktor som behöver fungera för att fåglarna ska orka och hitta rätt på sin resa fram och tillbaka.