STÄDROCK

Städrock Sam

Idag har vi genomfört operation STÄDROCK och som introduktion bjöds vi på ett hejdundrade gitarrsolo av vår egen hårdrockare Sam. Hela skolgården samt strax utanför skolgården städades fin.

DRÖMBÄRARNA

Bok1 Bok2

I klass 4B läser vi för tillfället Drömbärarna, en fantasybok som eleverna tycker är spännande och bra. Be dem gärna återberätta vad den handlar om och förklara vad man ser på kartan.

Informativa soptunnor

Informativa soptunnor2

På No-lektionerna har eleverna arbetat med återvinning och sortering av sopor. Deras soptunnor är klara och nu förbereder de sig för att redovisa om sitt område. De har också fått en hemuppgift där de ska fördjupa och sätta sig in i de andras områden.

BRÅK

Bråk

Denna vecka har vi börjat arbeta med bråk och eleverna har fått sina ”veckokort”. Vi har pratat om vad bråk är och hur viktigt det är att alla delar i ett bråk är lika stora.

Informativ soptunna

Informativ soptunna.

Eleverna har fått en hemuppgift där de ska söka information för att ta reda på vad, hur och varför man ska sortera. Detta får de gärna göra genom att diskutera frågorna tillsammans  med någon annan. Men kom ihåg att det är viktigt att det är elevens ord och kunskap som ska speglas. Detta ska var klar och inlämnat senast 29/4.

KATAPULT

Katapult

Vi har byggt katapulter av gummisnodar och glasspinnar. Sen hade vi en längskjutar tävling. Härligt arbete där eleverna arbetade hårt och modifierade in i sista sekund för att vara förberedda inför tävlingen. Det gemensamma problemet var att det var svårt att få den att flyga framåt, då katapulten gärna sköt uppåt.