Reflektionen

Varje vecka, på torsdagen, reflekterar eleverna över det arbete det gjort under veckan och vad de lärt sig. I Lgr11 står det under de övergripande målen följande:

Mål

Skolans mål är att varje elev

  • utvecklar ett allt större ansvar för sina studier, och
  • utvecklar förmågan att själv bedöma sina resultat och ställa egen och andras bedömning i relation till de egna arbetsprestationerna och förutsättningarna.

När vi arbetar med reflektionen ska eleverna ta ställning till följande frågor:

1. Vad har jag gjort med ”Näsa för kvalitet” den här veckan?  Ex. ”Jag tycker att jag hade ”Nästa för kvalitet” när jag arbetade med workbook på engelska.”

2. Vad var det som var kvalitet? Varför var det kvalitet på det här arbetet eller situationen? Ex. ”Det var bra kvalitet för att jag lärde mig skillnaden mellan ”a” och ”an”.”

3. Hur gjorde jag för att det skulle bli kvalitet? Ex. ”Jag lärde mig det för att jag lyssnade bra när Mariana förklarade och jag gjorde övningarna noggrant och läste instruktionerna”.

När ni tittar i loggboken varje vecka be gärna eleverna att förtydliga det som de skrivit. Hjälp dem gärna att skilja mellan fråga 2 och 3.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *