Dilemmaläxa

DILEMMALÄXA

I läroplanen står: ”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.”

 

Syftet med dilemmaläxan

”Genom undervisning i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor och sin egen och andra identitet. Sam resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller. ”

Centralt innehåll

  • Hur olika livsfrågor, t ex vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat, skildras i populärkulturen.
  • Etiska begrepp, t ex rätt – orätt, jämlikhet och solidaritet.
  • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identitet och roller, jämställdhet, utanförskap och kränkning.

Kunskapskrav

  • Eleven kan föra resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det innebär att göra gott.
  • Eleven gör reflektioner som hör till ämnet och använder etiska begrepp på ett fungerande sätt.

Hur läxan ska göras

Läxan kommer inte att diskuteras i skolan utan det är en läxan mellan mig och eleven. Det beror på att jag vill att alla elever ska kunna skriva precis vad de skulle göra utan att fundera över vad andra tycker och tänker. Parallellt med läxan arbetar vi med andra dilemma frågor och lär oss samtidigt begrepp och sätt att lösa, t ex konflikter. /Maria

Det är bra om eleverna funderar över läxan själv först men var sen gärna delaktiga i den genom att fråga varför de skrivit som de gjort, hur de tänkt när de svarat på olika sätt, be dem förklara mer om det är otydligt, hjälp dem med formuleringar mm.

En dag varje vecka kommer eleverna att ha en dilemmaläxa. Syftet med läxan är att ta ställning i olika dilemman, motivera varför man skulle välja att göra som man gör, fundera över vilka andra som påverkas av situationen och vilka konsekvenser händelsen får för alla inblandade.

/Maria

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *