Engelska läxa v 18

De oregelbundna verben är:

infinitiv             preteritum            supinum

köpa                 buy                  bought                  bought

komma             come               came                    com

göra                  do                    did                        done

dricka               drink                drank                    drunk

köra                 drive                drove                    driven

Dessutom ska du skriva tre meningar om tre olika verb i olika tempusformer, t ex väljer du att skriva en mening om verbet köpa i infinitiv dvs buy. Sen väljer du t ex att skriva om verbet köra i supinum dvs driven. Till sist tar du t ex verbet göra i preteritum dvs did.

Lägg upp dina meningar i inläningsmappen.