Engelskaläxa v 19

Engelskaläxan är de kommande fem oregelbundna verben i listan. Du ska kunna översätta verbet mellan svenska och engelska. Du ska kunna alla tempusformer och kunna stava dessa. Du ska skriva 3 meningar (infinitv, preteritum och supinum) där du använder 3 olika verb.

Meningen ”I have forgotten my homework.” är INTE tillåten!!

Verb

äta –                      eat          ate             eaten

känna sig –           feel          felt             felt

bråka, strida –      fight         fought        fought

hitta –                   find          found         found

glömma –             forget       forgot        forgotten

Lycka till! /Nina