Läsförståelseläxa – beskrivning

Nu har vi börjat med läsförståelseläxa. De läxorna kommer att vara från måndag till måndag och de handlar om att läsa, antingen att läsa mycket eller att få flyt i läsningen.

De böcker vi läser i är:

alex-dogboy semlan-och-gordon-ny

Varje vecka kommer eleverna ha ett antal kapitel att läsa inför lektionen. Under lektionen kommer de sedan att diskuterar olika frågeställningar i grupper. På det sättet tränar vi både läsning, läsförståelse och att kunna kommunicera tillsammans med andra.

Eleverna har fått låna varsin bok av skolan och de ska läsa texterna hemma.VI räknar med att vara klara fram till jul.