Musikträna till v 21

  • Träna tangenternas namn.
  • Lär dig hitta tonen C på pianot.