Olika beats

Hej!

Här följer två beats (bakgrunder) som ni kan använda till er kompis-rap😃 Den ena är lite långsammare än den andra – lyssna och välj vilken som passar. Tänk på att förbereda både rap-text och några rytmer att beatboxa. Tänk på hur vi gjorde med ”Bananer” i klassrummet.