Självbedömning Spela 1

Det här kommer bedömas under Spela 1 veckorna.

SPELA 1

Grundläggande nivå

Utvecklad nivå

Väl utvecklad nivå

Gitarr

Jag kan ta några ackord på gitarr

Jag kan ta några ackord på gitarr och byta med flyt.

Jag kan ta flera ackord på gitarr, byta med flyt och spela med god timing.

Bas

Jag kan spela bastoner till en enkel melodi.

Jag kan spela en basstämma till en enkel melodi med timing.

Jag kan spela basstämma till en enkel melodi med timing och med enkel rytmisering.

Piano

Jag kan spela en enkel melodi på piano.

Jag kan spela en ny enkel melodi med stöd av mitt gehör eller notbild.

Jag kan spela en ny enkel melodi med god timing med stöd av mitt gehör eller notbild.

Trummor

Jag kan spela ett enkelt trumkomp.

Jag kan spela ett enkelt trumkomp anpassat till andra.

Jag kan spela ett enkelt trumkomp tillsammans med andra med timing och rätt tempo.

Samspel

Jag kan spela med gruppen.

Jag kan spela med gruppen och hålla tempot.

Jag kan spela med gruppen med rätt tempo och timing.