Reklamfilmer

Under några veckor har vi arbetat med källkritik och reklam. Vi har tittat på olika reklamfilmer och pratat om vilka de vänder sig mot, hur för de fram sitt budskap, vilka effekter och knep som används för att locka kunder.

Vi har i huvudsak arbetat med våra datorer och mobiler. Redigerat har vi gjort i olika redigeringsprogram, det mest populära är iMovie.

Vi har sökt bilder och musik med hjälp av creative commons så att vi vet att vi kan använda dem.