Rösten som instrument

Det här kommer vi arbeta med under momentet ”Rösten som instrument”. Läs gärna igenom och fundera över vad dina styrkor är samt vad du behöver utveckla.

rosten-som-instrument