Lag och Rätt – begrepp

Här kommer de begrepp du ska kunna till testet den 19/12.

Regel – är ofta nedskrivna och kan till exempel beskriva vad som är tillåtet eller förbjudet på en fotbollsplan eller i en skola.

Lag – är något som står i Sveriges lagbok. Den som bryter mot en lag gör någonting brottsligt och kan dömas till ett straff.

Brott – något någon gör som enligt lagboken är straffbart

Häkte – Om du är misstänkt för ett brott kan en domstol bestämma att du ska sitta inlåst i häkte fram till rättegången.Men även andra människor kan sitta i häkte Människor som väntar på en dom kan sitta i häkte. Det är som ett ”väntfängelse”

Snatteri – stöld, där det stulna har ett mindre värde

Stöld – större värde än snatteri samt att någon person känt obehag i samband med  stölden

Rån – Stöld där rånaren använt våld eller hotat med våld

Utpressning – när någon krävs på pengar med hjälp av hot, t ex hot om att avslöja en hemlighet.

Rattfylleri – köra bil med alkohol i kroppen

Mened – att ljuga under en rättegång

Misshandel – att skada en annan person

Skadegörelse – att medvetet skada något som någon annan äger

Mord – att med avsikt (planera att) döda en annan person

Bedrägeri – att lura någon annan

Häleri – när man säljer en stulen vara

Brottsoffer – den som blivit utsatt för ett brott

Förundersökning – en undersökning som görs innan en rättegång för att ta reda på vad som hänt.

Åtal – är att åklagaren säger att hen vill att det ska bli en rättegång.

Rättegång – när en domstol avgör om en person är skyldig eller oskyldig till ett brott

Åklagare – Hens uppgift är att bevisa att personer är skyldiga till ett brott. En åklagare är utbildad i lagfrågor, leder förundersökning av ett brott, väcker åtal mot brottslingen när det finns tillräckligt bevis och deltar i rättegången

Försvarsadvokat – hjälper den som är misstänkt för brott

Domare – är den person som leder en rättegång och tillsammans med nämndemännen avgör om den misstänkte brottslingen ska frias elller fällas. Tillsammans avgör de också vilket straff det ska bli om den misstänkte fälls för brottet.

Nämndemän – är tre personer som sitter med under rättegången. De är inte utbildade i lagfrågor. De representerar vad vanliga människor anser är rätt och riktigt.

Kriminalitet – är ett finare ord för brottslighet. Kriminell är dem som begår brott om och om igen.

Straffmyndig – är man vid 15 års ålder och det innebär att man då kan dömas för ett straff för ett brott.

Socialsekreterare – en person som arbetar på kommunen och hjälper familjer som har det svårt på olika sätt

Myndighet – är det som staten och kommunen har hand om t ex Skolverket och Skatteverket