Fantasy

Här kommer det att finnas underlag till den fantasyberättelse som vi ska skriva under resten av det här läsåret. Lycka till!